Vásároljon online Karcsú profilú kisállat-ajtó kategóriánkból

Karcsú rúd

Analitikus megoldás 8. A lineáris kihajlás vizsgálat Linear Buckling Analysisvagy más néven sajátérték kihajlás Eigenvalue Bucklingegy ideálisan rugalmas szerkezet elméleti kihajlási merevségét határozza meg, pl. Bár a valóságban az anyagszerkezet hibái és nemlinearitásai megakadályozzák, hogy a szerkezet elérje az elméleti kihajlási merevségét, mégis hasznos lehet az nem konzervatív eredmény gyors becslésére.

Ebben a vizsgálatban fokozatosan növekedő terhelést használunk az instabillá karcsú rúd terhelési szintjének megtalálásához. Nemlineáris technika alkalmazásakor karcsú rúd van kezdeti tökéletlenségek, plasztikus viselkedés, hézagok, nagy lehajlások alkalmazására a modellben.

Az anyagmodell csak lineáris lehet, továbbá izotróp, vagy ortotróp, állandó, vagy hőmérsékletfüggő.

Vásároljon online Karcsú profilú kisállat-ajtó kategóriánkból

Az anyag nemlineáris tulajdonságai figyelmen kívül maradnak. Meg kell adnunk az anyag merevségét pl. Alkatrész viselkedés, Kontaktok, Hálózás. A statikai szimulációnál leírtak vonatkoznak rá. A szimuláció beállításai.

Regisztráljon most 3 egyszerű lépésben, és 15  termék közül válogatva vásárolhat. Értékesítés csak vállalkozások részére.

Meg kell adni a módusok számát, általában az 1. A kihajlás vizsgálatban nem lehet terheléseket és peremfeltételeket definiálni. Ezek és a feszültségi állapotok a karcsú rúd analízisből kerülnek felhasználásra.

Tartalomjegyzék

Nem nulla értékű kényszerek is alkalmazhatók. Az eredmény bemutatása.

A hosszú és beállítható magasságú dupla rúdnak köszönhetően tökéletesen megfelel négy személy egyidőben történő edzéséhez. Speciálisan fitnesz edzéshez, karcsú rúd vagy balett edzéshez: a  Klarfit Barre Marie dupla balett rúd lehetővé teszi a stretching gyakorlatok végzését és a Speciálisan fitnesz edzéshez, táncgyakorlatokhoz vagy balett edzéshez: a  Klarfit Barre Marie dupla balett rúd lehetővé teszi a stretching gyakorlatok végzését és a rutinos bemelegítő gyakorlatokat balett tanításánál és a fitnesz workout-ot. Emelett minden gyakorlatnál javítja az egyensúlyt, a testtartást és a test rugalmasságát.

A lineáris kihajlás vizsgálat eredménye a kihajlási terhelés faktora és a hozzá tartozó kihajlási alakok. A kihajlási terhelés faktora a statikai analízisben megadott terheléssel szorozva adja meg az instabil viselkedéshez tartozó kritikus terhelést értékét. A kihajlási terhelés faktora az összes alkalmazott terhelésre vonatkozik. Egy szerkezet elvileg végtelen sok kihajlási terhelési faktorral rendelkezhet, és minden faktor egy instabilitási mintához tartozik.

De számunkra karcsú rúd a legalacsonyabb az érdekes. Az eredményként kapott módusok hasznos segítséget nyújtanak a kihajlás alakjának szemléltetésében, de a deformáció abszolút értéke nem ad valós eredményt. Lekérdezhető a feszültség és a fajlagos nyúlás is, de abszolút értékük nem valós, az elmozduláshoz hasonlóanhelyes információt csak a relatív karcsú rúd ad.

Barre Marie dupla balett rúd

Az eredményt animálhatjuk, ami a relatív elmozdulások időbeni lefolyásával szemléletesen mutatja a kihajlás módját. Kihajlás vizsgálat VEM példa Az alábbi példában, ugyanazt a geometriai modellt felhasználva, többféle megtámasztási esettel vizsgáljuk a szerkezet kihajlását.

karcsú rúd

A szimuláció mindig két részből áll, először az adott karcsú rúd feltételekkel egy statikai vizsgálatból, majd egy erre épülő kezdeti feltétel a megelőző statikai analízis lineáris kihajlás vizsgálat Linear Buckling. Tehát a geometria létrehozása után egy statikai Static Structural analízist kell létrehoznunk, melyben definiáljuk az anyagmodellt, a hálózást, valamint a perem és terhelési feltételeket. A feladatban eltekintünk a statikai analízis eredményeinek bemutatásától, csak a kihajlási eredményeket tekintjük át az egyes befogási eseteknél.

karcsú rúd

A hálózáshoz 2mm-es elemméretet használtunk, így a teljes elemszám 50 lett. A geometriát és a véges elemes hálót a 8.

Navigációs menü

A négyszög keresztmetszetű rudat mindegyik esetben N nagyságú —Z tengely irányú erővel terheljük az egyik végén, úgy, hogy a rúd nyomva legyen. A vizsgálatot a peremfeltételek, vagyis a két rúdvég megtámasztásának különböző eseteivel végezzük el.

A befogási esetek megegyeznek a karcsú rúd analitikus kihajlás vizsgálata során használt, és jól ismert 4 modellel: befogási eset 8. Ezzel az adott pont elmozdulását és elfordulását karcsú rúd beállíthatjuk.

Jelen esetben a végpont elmozdulása oldalirányban X és Y gátolva van, azonban tengelyirányban Z szabadon elmozdulhat, az elfordulás X és Y tengely körül megengedett, Z tengely körül azonban 0˚, tehát e tengely mentén nincs elfordulás. A karcsú rúd ellentétes oldalon egy egyszerű megtámasztás típusú Simply Supported befogást definiáltunk, amely azt jelenti, hogy a rögzített pont elmozdulása minden irányban gátolt, karcsú rúd rúd az elfordulás minden tengely mentén megengedett.

Kihajlás vizsgálat eredménye az első befogási viszonyokkal: A kihajlás nagyságát az középvonal mentén kérdeztük le, X és Y irányban megfigyelve a deformációt. Látható, hogy a kihajlás Y irányba, vagyis a karcsú rúd kisebb másodrendű nyomatékának tengelyére merőleges irányban történt, az X irányban a deformáció elhanyagolható.

Karcsú profilú kisállat-ajtó

A kihajlott alak megfelel a peremfeltételek mellett várt alaknak, a konzol közepe kihajlik. Tehát ennek a pontnak minden szabadságfokát elimináltuk, se elmozdulás, se elfordulás nem lehetséges. A terhelés karcsú rúd nem definiáltunk ddr elsődleges fogyás, ez a pont szabadon elmozdulhat és elfordulhat minden irányban. Kihajlás vizsgálat eredménye a második befogási esetnél: Az deformációs eredményen jól látható, hogy a kihajlott alak megfelel az előzetes várakozásainknak, a terhelés támadáspontja az Y irányba, vagyis a keresztmetszet kisebb másodrendű nyomatékának tengelyére merőleges irányban mozdul el 8.

Mivel az elfordulást egyik tengely mentén sem kell megkötni, használhatunk Displacement kényszert is. Kihajlás vizsgálat eredménye a harmadik befogási esetnél: Az alábbi ábrán látható, hogy a kihajlott deformált alak megfelel a várakozásoknak, a konzol egy része az Y irányba kihajlik 8.

  1. 44 fogyni
  2. MECHANIKA II. Szilárdságtan | Digitális Tankönyvtár

A befogási pont fixen van rögzítve Fix Support. Analitikus megoldás A végeselemes programok eredményének ellenőrzéseként oldjunk meg a feladatot Euler és Tetmajer módszerével. Kiindulásnak adva van egy téglalap keresztmetszetű rúd, az alábbi paraméterekkel.

karcsú rúd

Feltételezzük, hogy karcsú rúd rúd anyaga homogén és izotróp és a terhelés a keresztmetszet súlypontjában, rúdirányban hat. Határozzuk meg a rúd kritikus törő feszültségét és a meghajolt rúd alakját. Ahol: M z — a rúdba ébredő hajlítónyomaték, F t — a kritikus terhelőerő, y z — az egyenestől való kitérés mértéke. A kihajlás egyenletét a rugalmas szál differenciál egyenletéből származtatjuk.