Black Friday - Fekete Péntek - vásárolj nagyobb kedvezménnyel a webshopban.

Fogyás che upay. Kezdje az újévet a helyes úton!

HU 58 IBAN: HU 58 Rendelés menete A leadott megrendelést követően rendszerünk egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről. A termékek a megrendeléstől számított munkanapon belül átadásra kerülnek a futárnak.

  • Testre illő szakadt zsírégető
  • Tartozékok Samsung Gear Sport - új körrekord Radikális változások helyett a Gear Sport olyan apró előrelépéseket hoz, mint az 5 ATM minősítés az úszáshoz és a hölgyeknek kedvezőbb, karcsúbb kialakítás.

A megrendelés teljesítéséről emailben értesítjük vásárlóinkat. Abban az esetben, ha készlethiány miatt pár napos késéssel tudjuk csak a csomagot átadni a futárnak, telefonon vagy emailben értesítjük vásárlóinkat. Távszerződés A szerződés tárgya a web áruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

Csináld megfontoltan

A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek. Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban fogyás che upay ajánlatok az adott időpontban hatályosak. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat — mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza — Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.

Külső, megjelenítő

A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti, illetve módosíthat a megrendelt termék mennyiségén. A rendelés összesítő oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére, és módosítására, illetve a Szolgáltató részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet küldésére. A webáruházban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a Herbatea Manufaktúra Kft -t terheli.

Panaszügyintézés helye Az elállási jog fogyás che upay termék átvételét követően, vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően 8 munkanapon vagy 14 naptári napon belül gyakorolható.

fogyás che upay

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni.

Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az elállás történhet: személyesen szóban, itt: Szokolya, Hársfa utca 9.

Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön az Herbatea Manufaktúra Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Kozmetikum, masszázskrém

Ön — választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással fogyás che upay vagy — végső esetben — a fogyás che upay is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben fogyás che upay Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Reformélelmiszerek

Használt dolog esetén ez a határidő…, de legfeljebb egy év. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

fogyás che upay

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? Fogyás che upay teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Herbatea Manufaktúra Kft vállalkozás nyújtotta.

fogyás che upay

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Termékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog termék hibája esetén Ön — választása szerint — az 1.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

fogyás che upay

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi fogyás che upay vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó családi fogyás adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.

fogyás che upay

E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Telefonszám:   munkanapokon hétfőtöl-péntekig óráig Posta cím: Debrecen, Kér utca 13 szám Fizetési módok: Webhelyünk biztonságos kapcsolatot használ https megadott adataid, pl.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

fogyás che upay

A gyártó forgalmazó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: — a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy — a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy — a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és mit kell elkerülni, amikor zsírt éget igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyás che upay szemben érvényesítheti. Vonatkozó jogszabályok:.