Arthur Hailey Hírhajsza

Oc fogyás küldetés viejo

Doubleday részlegével kötött megállapodás alapján jelent meg. Sok szeretettel Sheilának és Dianenek, valamint a tömegtájékoztatásban számtalan barátomnak akik voltak olyan kedvesek és háttér-információkkal láttak el. A szerzı megjegyzése: Frederick Forsyth A sakál napja címő, ben megjelent regényében egy bérgyilkos hamis úton brit útlevelet szerez.

Mult mai mult decât documente.

A Hírhajszában egy terrorista eltérı módszerekkel ugyan, de szintén csalással szerez útlevelet. A módszert saját kutatásaim során nyert ismeretek alapján írtam le. Ezzel együtt készséggel elismerem, hogy ezen a téren Mr. Forsyth-é az elsıbbség. RÉSZ 1.

fogyás omeprazol

New Yorkban, a CBA televíziós állomás központi hírszerkesztıségében, a CBA Newsnál néhány perccel az esti országos híradó kezdete elıtt tudták meg, hogy egy lángoló Airbus Aas gép közeledik a dallasi Fort Worth repülıtérhez. Keleti parti idıszámítás szerint Egy zsúfolásig tömött Airbus a levegıben összeütközött egy kis géppel, amely lezuhant, az Airbus pedig kigyulladt, s most megpróbál kényszerleszállást végrehajtani.

Magyar Spanyol

A rendırséget és a mentıket már riasztották. A Patkóban egyetlen nagy, tizenkét emberre méretezett, ívelt asztal állt — ennél beszélték meg minden áldott nap kora reggeltıl egészen az adás elıtti utolsó percekig a CBA fı, esti híradóját.

Bármilyen elnevezést is használjanak azonban, a dolog lényege ugyanaz. Ez az a hely, ahol a szakemberek — gyártásvezetık, rendezık, mősorvezetık, ügyeletes és beosztott szerkesztık, szövegíró munkatársak, grafikusok és szinte megszámlálhatatlan segítıik — összegyőlnek, hogy eldöntsék, mi kerül adásba.

Ott vannak e hatalmas, bonyolult zenekar hangszerei is: a számítógépes terminálok, a gyorsnyomtatók, a telefonok és a rengeteg monitor, amelyeken a megvágatlan filmtudósítások ugyanúgy lehívhatók, mint a sugárzásra kész anyagok, vagy éppen a rivális tévétársaságok adásai. A CBA központjának negyedik emeletén lévı Patkó egyik oldalán irodák sorakoztak, ahova az országos híradó vezetı munkatársai a nap bármely szakában visszavonulhattak, ha úgy érezték, a zsírégetőkkel kapcsolatos tapasztalataim a terem bábeli zőrzavarában nem képesek dolgozni.

Az asztal fı helyén — mint legtöbbször — ezen a napon is Chuck Insen ügyeletes szerkesztı ült.

costa del karcsúsító

A sovány, indulatos természető férfi régi, tapasztalt televíziós volt. Valamikor az írott sajtóban kezdte, s azóta sem tudta levetkızni a belföldi hírek iránti elfogultságát. Ötvenkét évével a televíziós normák szerint öregnek számított ugyan, de erre az ı esetében senki sem gondolt.

Négy év után is változatlan energiával végezte munkáját, amelybe sokan már két év alatt belerokkannak. Azt is megszokták tıle, hogy sokszor nyers, nem tőri a mellébeszélést, vagy az ostoba megjegyzéseket.

Tisztában voltak azzal, hogy olyan megterhelés mellett, mint amilyen ırá nehezedik, udvariaskodásra egyszerően nem jut idı. Szeptember közepe volt, szerda este, s a feszültség szinte elviselhetetlenné fokozódott.

Úgy alakult, hogy reggel óta többször is meg kellett változtatni az adásmenetet, módosítani kellett a híradó hangsúlyait.

Încărcat de

A világ különbözı részein dolgozó tudósítók egymás után jelentkeztek be újabb és újabb ötletekkel, kapták meg a választ és készítették el tudósításaikat.

Estére, mire az adás összeállt, maradt nyolc, egyenként másfél-két perces tudósítás, két film alá mondott mősorvezetıi kommentár oc fogyás küldetés viejo négy kép nélküli hírismertetés — utóbbiak húsz-húsz másodpercben.

A dallasi repülıkatasztrófa miatt azonban nyolc perccel adás elıtt ismét át kellett szerkeszteni az egész mősort.

kókusz karcsúsító hamis

Senki nem tudta ugyan, mennyi hírt kapnak még, lesznek-e egyáltalán képek, de az már bizonyossá vált, hogy ha a dallasi eseményekrıl be akarnak számolni, akkor legalább egy hírt el kell hagyni, s a többit is kénytelenek lesznek rövidebbre fogni.

Van már hírügynökségi jelentésünk? Néhány perce kapta meg a telexrıl letépett papírt, és éppen azt olvasta. Sloane, aki markáns vonásaival, ıszülı hajával, jellegzetes, elıreugró állával, magabiztos, meggyızı stílusával esténként mintegy tizenhétmillió ember figyelmét vonta magára, a neki kijáró elıkelı helyen, az ügyeletes szerkesztı jobbján ült.

Ö is veteránnak számított. Megállíthatatlanul nyomult elıre a ranglétrán, különösen az után, oc fogyás küldetés viejo a CBA tudósítójaként megjárta Vietnamot. Egy ideig fehér házi tudósító volt, három éven oc fogyás küldetés viejo vezette az éjszakai adászáró híradót, ezalatt szinte nemzeti intézménnyé vált. Pár perc múlva elindul a stúdióba. Elıtte még begyőjti a helyszíni tudósítótól telefonon kapott jelentéseket és az AP híreit, és megírja a szöveget. Nem mindenki követte a példáját, de ı, ha csak tehette, ragaszkodott hozzá, hogy maga fogalmazza meg mondandóját.

Ezúttal nem sok ideje maradt rá. Ismét Insen hangja töltötte be a helyiséget. Az ügyeletes szerkesztı, miután átnézte az adástervet, kiadta az utasítást az egyik vezetı szerkesztınek: — Dobjátok ki Szaúd-Arábiát, és vegyetek el tizenöt másodpercet Nicaraguától Sloane-t dühítette, hogy elmarad a rijadi jelentés, a CBA közel-keleti tudósítójának jól megkomponált, két és fél perces anyaga Szaúd-Arábia olaj értékesítési terveirıl.

Arthur Hailey Hírhajsza

Egy nappal késıbb már kevesebbet ér, mert addigra a többi társaság is beszámol róla. Nem kérdıjelezte meg a dallasi anyag elsıségére vonatkozó döntést, ám ı inkább azt a jelentést hagyta volna ki, amelyben egy szenátor üzelmeirıl számolt be a capitoliumi tudósító. A törvényhozó egy gazdasági csomagtervbe belepréselt még nyolcmillió dollárt, hogy kedvében járjon egyik barátjának, aki mellesleg bıkezően adakozott választási kampánya javára.

Szívós riporteri nyomozómunkával sikerült csak felderíteni az ügyet. Bármennyire érdekes volt is a sztori, nem számított szenzációnak — abban, hogy a kongresszus egyik tagja korruptnak bizonyul, nincs semmi rendkívüli.

A döntés persze jellemzı Chuck Oc fogyás küldetés viejo egy fontos külföldi hír ismét nem kerül adásba. Soha nem voltak igazán jó viszonyban, de kapcsolatuk az utóbbi idıben egyre romlott. Más körülmények között Sloane tiltakozott volna a szaúd-arábiai tudósítás elhagyása ellen, s talán nem is sikertelenül, hisz mősorvezetıként vezetı szerkesztıi oc fogyás küldetés viejo élvezett, így beleszólása volt az adás összeállításába.

Most azonban erre nem volt idı. Sarkát a padlónak feszítve, körbefordította székét, igyekezett kirekeszteni gondolataiból a körülötte tomboló zőrzavart, s nekiállt megírni a szövegszerkesztıjén az oc fogyás küldetés viejo mondatokat. Néhány perccel ezelıtt a levegıben összeütközött a Muskegon Airlines egyik utasokkal teli Airbusa és egy kis magánrepülıgép, amely az Associated Press jelentése szerint lezuhant.

A szerencsétlenség Dallastól északra, Gainesville város fölött történt. A kis gép utasainak sorsáról, az esetleges áldozatokról egyelıre nem kaptunk hírt. Az Airbus kigyulladt, pilótái most próbálnak meg kényszerleszállást végrehajtani a Fort Worthön.

A tőzoltók és a mentık felkészültek a Sloane-nak már az járt a fejében, hogy az adászáró híradóra bizonyára sok nézı át fog kapcsolni az ı csatornájukra. Hozzáfőzött hát a hírhez még egy mondatot arról, hogy a friss fejleményekrıl a késıbbi adásban természetesen beszámolnak, majd egy gombnyomással kinyomtatta a szöveget.

Csupán a biztonság kedvéért tette, hiszen a hír a súgógépen is meg fog jelenni, onnan nyugodtan leolvashatja.

A harmadik emeletre indulva még hallotta Insen dühös hangját: — A szentségit, mi van a dallasi képekkel? Szinte kizárt, hogy idıben odaérjenek. Ha lennének külön kitüntetések a veszélyes munkát végzı televíziósok számára, Ernie LaSalle, a oc fogyás küldetés viejo hírszerkesztıség vezetıje már biztosan megkapta volna valamennyit.

Mindössze huszonkilenc éves volt, de már tekintélyt szerzett a CBA tudósítójaként Libanonban, Iránban, Angolában, a Falkland-szigeteken, Nicaraguában és egyéb zőrös helyeken, ahol az újságírók gyakran kerülhetnek életveszélyes helyzetbe.

hogyan lehet lecsökkentni a kulcsokat

Aztán váltott, s a központi hírszerkesztıség melletti üvegfalú irodájából már egy ideje a néha ugyancsak nem veszélytelen amerikai belpolitika eseményeit követte nyomon.

LaSalle alacsony termető, de izmos, energikus férfi volt, gondosan nyírt szakállt viselt és elegánsan öltözködött. Belföldi fıszerkesztıként komoly felelısség hárult rá. A külpolitikai fıszerkesztıvel ketten irányították a központi hírszerkesztıség munkáját. Rendszerint a nagyteremben tartózkodtak, s csak akkor vonultak vissza üvegfallal leválasztott irodáikba, ha otthon, vagy valahol külföldön igazán forróvá vált a helyzet.

A dallasi eset pontosan ilyen volt. A forgalmas központi hírszerkesztıség pezsgı élete mintegy háttérül szolgált az esti fımősor hírolvasó stúdiójához.

A mősor technikai lebonyolításáért felelıs adásvezetı pedig az alagsorban lévı vezérlıterembıl irányította a mőszaki gárdát. Hét perc telt el azóta, hogy a dallasi irodavezetı elırukkolt az Airbusról szóló hírrel.

Arthur Hailey Hírhajsza

LaSalle két telefonkagylót is tartott a kezében, miközben az AP legújabb, a display képernyıjén megjelenı hírét olvasta. Szinte megsokszorozta önmagát, hogy minél több információ kerüljön adásba, s közben a Patkó is pontosan tájékozott legyen a legújabb fejleményekrıl. İ értesítette a CBA News legközelebb tartózkodó stábját, amely minden sebességkorlátozásnak fittyet hányva száguldott a Fort Worth repülıtér felé.

A dallasi irodának mozgalmas napja volt, minden operatır, gyártásvezetı és riporter kint oc fogyás küldetés viejo a terepen, bár amilyen pechjük volt, mindannyian meglehetısen távol a repülıtértıl. Felvételt biztosan készítenek, de valószínő, hogy a látványos és esetleg oc fogyás küldetés viejo végzıdı földet érést elszalasztják. Az is bizonytalan volt, hogy a képek idıben elérik-e az esti országos híradót, amelyet mőhold segítségével a keleti partra és a Középnyugat jelentıs részére terítettek.